• Individuele begeleiding

    Individuele begeleiding

  • Boeken en oefeningen

    Boeken en oefeningen

  • Gastlessen, lezingen en workshops

    Gastlessen, lezingen en workshops

Individuele begeleiding

De begeleiding richt zich op mensen die te maken hebben gekregen met een levensbedreigende ziekte. De ziekte kanker is daarvan de grootste en meest bekende. Ook andere ziekten als ernstig hartfalen, a.l.s. of progressieve vormen van ms of de ziekte van parkinson kunnen begeleiding op het mentaal-emotionele vlak nodig of zinvol maken. Deze psychosociale begeleiding kan – meestal in samenhang met lichamelijke behandelingen – een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven. Uitgangspunt is dat mensen met dergelijke aandoeningen meer zijn dan hun ziekte. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan voorop. Lees meer