Individuele begeleiding

IMG_0518

De begeleiding richt zich op mensen die te maken hebben gekregen met een levensbedreigende ziekte. De ziekte kanker is daarvan de grootste en meest bekende. Ook andere ziekten als ernstig hartfalen, A.L.S. of progressieve vormen van MS of de ziekte van Parkinson kunnen begeleiding op het mentaal-emotionele vlak nodig of zinvol maken. Deze psychosociale begeleiding kan – meestal in samenhang met lichamelijke behandelingen – een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven. Uitgangspunt is dat mensen met dergelijke aandoeningen meer zijn dan hun ziekte. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan voorop.

De verschillende aspecten
De diagnose van een levensbedreigende ziekte betekent vaak een breuk in iemands leven. Het bestaan heeft definitief een andere kleur gekregen. De ziekte beïnvloedt niet alleen de lichamelijke conditie, maar ook het emotionele en sociale leven. Deze veranderingen kunnen onzekerheid en angst met zich meebrengen. Onzekerheid over de duur en kwaliteit van het verdere leven. Angst voor pijn, een beschadigd lichaam of angst voor de dood. De relaties met familie, vrienden en collega’s veranderen soms ingrijpend. Dan is het fijn als er een plek bestaat waar deze problematiek bekend is.

Begeleiding in iedere fase van de ziekte

  • Na het vaststellen van de diagnose
  • Tijdens de medische behandelingen
  • Na de behandeling bij het opnieuw vormgeven van het leven
  • Als de ziekte terugkeert
  • In de laatste levensfase en tijdens het afscheid
  • In de rouwfase

Oriënterend gesprek
In een oriënterend gesprek worden de hulpvragen en knelpunten zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Dit resulteert in een plan van aanpak waarin de belangrijkste onderwerpen en de werkwijze is vastgelegd. Vervolgens worden in overleg de verdere afspraken gemaakt.

Patiënten en hun naasten
Niet alleen patiënten worden begeleid. Ook partners, ouders, kinderen en andere naasten kunnen steun krijgen in deze lastige of zware periode.
De regio Leiden-Den Haag vormt de kern van het werkgebied.

Tarieven
Voor een overzicht van de behandeltarieven klik svp hier