Overhandiging Pink Ribbon

IMG_1699

Op 13 oktober j.l. overhandigde Eveline Tromp-Klaren, psycho-oncologisch therapeut, haar boek met de titel ‘En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt’, aan Susan Veenhoff, de directeur van Pink Ribbon. Dit gebeurde tijdens het congres ‘Hoop & vrees, leven met uitgezaaide borstkanker’ dat georganiseerd werd door de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN).

Het boek reikt mogelijkheden aan voor een waardevolle tijd in deze fase van het leven. Omdat zowel de BVN als Pink Ribbon de waarde van dit boek voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten en behandelaars onderstrepen, heeft Pink Ribbon het financieel mogelijk gemaakt dat alle congresgangers een gratis exemplaar mee naar huis konden nemen.