Kort verslag gastles IJsselThuis

Op 13 mei verzorgde Eveline Tromp in het Hospice IJsselthuis in Nieuwerkerk aan den IJssel een interactieve avond voor het team en de vrijwilligers. Aanleiding was haar boek ‘En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt’ dat in het hospice veel positieve reacties heeft gekregen.

In overleg met de coördinator werd afgesproken dat de volgende onderwerpen aan bod zouden komen:

– Hoe maak ik als vrijwilliger zo goed mogelijk contact met de bewoners in het huis? – Hoe ga ik om met hun angst, verdriet en machteloosheid?

– Op welke manier kan ik het gesprek verdiepen en de bewoner tot zijn recht laten komen? – Hoe kan ik actief luisteren en optimaal troosten?

– Hoe help ik de bewoners om hun liefde voor hun dierbaren vast te leggen en over te dragen?

Het werd een boeiende avond waarbij de theorie van de onderwerpen werd afgewisseld met praktische oefeningen. De deelnemers deden actief en enthousiast mee. De plenaire uitwisseling na elke oefening zorgde voor verdere verdieping en leidde tot verrijkende inzichten. Na afloop gaven de deelnemers aan met meer kennis, vaardigheid en vertrouwen tegen hun werkzaamheden in het hospice aan te kijken.

De reactie de volgende dag van één van de coördinatoren:

“Eveline, dank je. We, dan bedoel ik zeker ook de vrijwilligers, hebben genoten van de avond.”