Nieuws

December 2015

Filmpje “Overstappen van Angst naar Vertrouwen” op YouTube

Op 4 december is het filmpje “Overstappen van Angst naar Vertrouwen” op YouTube gezet. Ook het begeleidende boekje is vanaf die datum te bestellen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid om naar het filmpje te kijken en het boekje te bestellen vindt u hier.

 

November 2015

Lezing voor personeel en vrijwilligers van Hospice Wassenaar

Als het einde van je leven zich aandient, hoe rond je dan af op mentaal-emotioneel vlak? En wat betekent dat voor je relaties? Hoe leg je je liefde vast en draag je je genegenheid over? De tijd die nog rest kun je benutten om het gemis voor je dierbaren te verzachten. Je geeft hen zo een geschenk van onschatbare waarde.
En hoe ga je in die periode om met de angst die je zo kan overvallen? Angst voor de dood en het lijden, angst voor het onbekende en het alleen-zijn, zorg over je naasten en het gemis. Hoe buig je het om naar vertrouwen en hoop? Op welke manier kun je naast jezelf leren staan? En wat kan je directe omgeving doen om je hierin terzijde te staan?
Dit en meer is aan de orde gekomen in deze geanimeerde en interactieve lezing.

 

Oktober 2015

Lezing ‘Ongeneeslijk ziek en dan?’

De waarde van contact en communicatie in de voorlaatste fase

Tijdens deze dag is vanuit verschillende invalshoeken belicht wat er gebeurt als de voorlaatste fase aanbreekt en hoe u als zorgverlener hierin van toegevoegde waarde kunt zijn.
Sprekers o.a. Eveline Tromp, Marcella Tam en Leoniek van der Maarel.
In mijn lezing is aandacht besteed aan negen thema’s die in deze fase aan de orde kunnen komen. Zij zijn eerst vanuit de theorie toegelicht en daarna met patiëntenverhalen verduidelijkt. Onderwerpen als het omgaan met wisselende emoties, het leren leven in het nu, het afronden van onafgemaakte zaken, de balans opmaken, de liefde overdragen en het voorbereiden van het afscheid, zijn onder anderen aan bod gekomen.

 

September 2015

Lezing huisartsengroep Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg

Onderwerp: begeleiding van mensen in de laatste levensfase bij het afronden van het leven en ondersteuning van naasten in de rouwfase bij het weer vormgeven aan hun leven.

 

Oktober 2014

Lezing tijdens BVN congres ‘Tussen Hoop en Vrees’

Op zaterdag 11 oktober hield ik een lezing tijdens het congres ‘Tussen Hoop en Vrees’ van de Borstkanker Vereniging Nederland. Opnamen van deze lezing vindt u hier.

 

Januari 2014

Refereerbijeenkomst LUMC

Op 21 januari 2014 werkte ik mee aan een refereerbijeenkomst voor verpleegkundigen met oncologische belangstelling in het LUMC.
Er werd met name aandacht gegeven aan het gedachtegoed van het boek En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt.
De deelnemers konden het boek later via de site van de Van Engelen Stichting bestellen. Het was fijn om te zien dat hier flink van gebruik is gemaakt.
Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting van de aankondiging van de bijeenkomst.

Albinusnet

September 2013

ROOZ (Regionaal Overleg Oncologische Zorg)

Op donderdag 26 september gaf Eveline een lezing voor de werkgroep ROOZ (Regionaal Overleg Oncologische Zorg). Deze werkgroep is samengesteld uit oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en wijkverpleegkundigen. De lezing ging over de begeleiding van mensen met kanker die weten dat ze niet meer beter worden. De focus lag op het belang van een waardevolle laatste tijd, zowel voor degene die afscheid gaat nemen als voor zijn/haar naasten.
De lezing vond plaats in het gebouw van het IKNL in Leiden, Schuttersveld 2.

 

Augustus 2013

Professor Hans Gelderblom stuurt naar alle Nederlandse oncologie-wachtkamers een boek

Het boek ‘En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt’ is nu naar alle oncologie-wachtkamers in Nederland verstuurd. Het initiatief hiertoe is genomen door Prof. dr. A.J. (Hans) Gelderblom, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie.
Eind vorig jaar ontving hij het eerste exemplaar van dit boek uit handen van de auteur, Eveline Tromp-Klaren.
Zijn reactie was toen:
“Als specialist wil ik de mens achter de ziekte graag aandacht geven. Maar gemiddeld heb ik per consult maar een kwartiertje tijd voor hen …
Mensen hebben handvatten nodig om van de komende periode van hun leven een waardevolle tijd te maken. Dit boek draagt daartoe bij.”